Yvonne Scheepers

Psychomotorisch Kindertherapeut 

Bewegen en lichaamsgericht spelen als uitgangspunt om vastgelopen ontwikkelingen op gang te helpen. Kinderen ruimte geven hun spel en beweging te ontdekken en onderzoeken. Dat zie ik als basis om ontwikkeling naar individuele behoefte en wensen mogelijk te maken. De manier waarop groei en verandering tot stand komt is voor ieder kind een uniek proces.

                                                                                    

 

Kind en Beweging
Kind en Beweging

Werkervaring

Sinds 2009  Psychomotorisch Kindertherapeut  werkzaam in de praktijk Kind en Beweging.

Sinds 2014   Sherborne Samenspelbegeleider.

Sherborne Samenspel bevordert het basisvertrouwen en de hechting bij traumagerelateerde problematiek door middel van bewegingsspel.

Sinds juni 2016  KinderFocusCoach, erkend door de Focussing Institute, New York

Kinderfocussen is een filosofie en methode voor therapeuten die werken met kinderen. Met als belangrijkste aspecten: reactief-reflectief luisteren, onvoorwaardelijk respect, en het vergroten van het zelfoplossend vermogen van het kind.

Specialisaties in mijn  werkzaamheden: 

  • Sherborne Samenspel, een interactieve begeleiding voor ouders/opvoeders en kind(eren) met een hulpvraag op het gebied van de emotionele- sociale ontwikkeling.
  • Sherborne Samenspel Video Interactie Begeleider  t.b.v. het versterken van de relatie ouder/opvoeder en kind in de opvoeding al dan niet trauma gerelateerd.

Overige werkzaamheden:

  • Samenspel  met peuters en ouders/opvoeders in klein groepsverband. Samen met je kind plezier maken, bewegen en spelen. Ter ondersteuning van de motorische-, sociaal- emotionele ontwikkeling.
  • Samenspel training voor kinderen in klein groepsverband. Ter ondersteuning van de sociaal -emotionele ontwikkeling.
  • Psychomotorische educatie voor kinderen in klein groepsverband. Ter ondersteuning van de motorische ontwikkeling en het spelen. 

Therapie en begeleiding vindt plaats op diverse locaties in Nijmegen zoals speelzaal of gymzaal. Oudergesprekken vinden plaats op locatie of eventueel aan huis. Locatie wordt in overleg afgesproken.

 

Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Kindertherapie NVPMKT                              

Registratienummer R 2011-086 

AGB code 90-044708

RBCZ licentienummer 304017R

Lid van Vakwerk Regio Nijmegen

Lid van Federatie Vaktherapeutische beroepen, FVB

KvK nummer 51097605