Signalen in het gedrag

Hier staan de signalen van het gedrag nog eens op een rijtje. Er is iets aan de hand:

 • als het gedrag van uw kind verandert en er schade ontstaat voor het kind zelf of voor zijn omgeving.
 • als de ontwikkeling stagneert.
 • als het kind zich ongelukkig voelt
 • als er lichamelijke reacties zoals slaapproblemen of lusteloosheid zich voordoen zonder lichamelijke oorzaak

Signalen op school:

 • Aandacht- en motivatieproblemen,
 • faalangst of perfectionisme,
 • leerproblemen,
 • moeilijkheden in de sociale omgang .

Signalen in het emotionele gedrag:

 • contactproblemen
 • een negatief zelfbeeld
 • weinig zelfvertrouwen
 • agressief of juist teruggetrokken gedrag
 • angsten
 • gespannenheid
 • licht geraakt zijn

Signalen in het bewegingsgedrag:

 • overbewegelijkheid
 • passiviteit
 • een negatieve lichaamsbeleving
 • onhandig of houterig gedrag
 • gering lichaamsbesef
 • motorische vaardigheidsproblemen (mogelijk in samenhang met andere problematiek)
Kind en Beweging