Even de koers kwijt

Opvoeden is geen eenvoudige taak en gaat niet altijd vanzelf. Het kan zijn dat u zich zorgen maakt, dat uw kind niet lekker in zijn vel zit.
Als de opvoeding of de ontwikkeling niet of niet meer vanzelf gaat, kan hulp van buitenaf  nodig zijn. Hulp vragen is een eerste stap op weg naar verandering. In therapie is er iemand die er helemaal speciaal voor jou, de opvoeder of het kind, is.

 

Kind en Beweging
Kind en Beweging

Wat is PsychoMotorische KinderTherapie

Psychomotorische kindertherapie is therapie voor kinderen, die vastlopen in hun ontwikkeling en dat in hun gedrag laten zien. Dit gedrag is het antwoord dat kinderen gevonden hebben op situaties uit hun leefwereld, maar dat niet op een constructieve manier werkt. De omgeving spreekt dan van probleemgedrag.
Dit “probleemgedrag” kan betrekking hebben op:

 • Vaardigheden:
  zoals bijv. motorische problemen, leerproblemen, sociale vaardigheden
 • Opvoedingssituaties:
  op school en/of gezin zoals bijv: faalangst, perfectionisme, inslaapproblemen, maar ook ongehoorzaamheid,  agressie, grensoverschrijdend gedrag, enz
 • Trauma’s:
  Nare ervaringen en/of gebeurtenissen die het oorspronkelijke gedrag van het kind ernstig beïnvloeden en belemmerend werken. Denk hierbij aan scheiding, ziekenhuisopname, verhuizing, overlijden, en specifieke gebeurtenissen.
 • Ontwikkelingsproblemen:
  Factoren van binnenuit die belemmerend of storend werken op de ontwikkeling:
  onrijpheden in de motorische of zintuigelijke ontwikkeling, problemen met het brein (bv verwerkingsproblemen), onevenwichtigheid tussen twee ontwikkelingsgebieden bv een snelle cognitieve en vertraagde emotionele ontwikkeling, enz
  ( Bij een diagnose, zoals ADHD, autisme, enz spreken we van een ontwikkelingsstoornis, zie hiervoor psychomotorische begeleiding.)
 • Speciale talenten:
  Hoogbegaafde kinderen, beelddenkers, hoog sensitieve kinderen, of anderszins bijzondere kinderen (zoals kinderen met syndroom van down of een  handicap) kunnen vastlopen omdat zij zich onvoldoende in de omgeving herkend voelen.

Het doel is om deze vastgelopen ontwikkeling weer op gang te brengen.