Kosten en vergoedingen

Vergoedingen

PMKT wordt (gedeeltelijk) vergoed door een groot aantal zorgverzekeraars in aanvullende modules. Informeer bij uw zorgverzekeraar of u hiervoor in aanmerking komt.

Als u de zorg zelf bekostigd of vanuit uw aanvullende verzekering, heeft u geen doorverwijzing nodig. Er zijn vergoedingsmogelijkheden vanuit de gemeente. Een verwijzbrief van de huisarts, jeugdarts of een verwijzing via één van de sociale wijkteams uit Nijmegen of omgeving is dan vereist. Daarnaast moet er een indicatie zijn van bijvoorbeeld een orthopedagoog,  GZ-psycholoog of kinderpsychiater. In overleg met ouders/verzorgers wordt bekeken welke regiebehandelaar betrokken kan worden of al betrokken is.

Kosten voor kinder- en jeugdtherapie kunnen worden afgetrokken bij de belastingaangifte onder de post 'Bijzondere Ziektekosten' voor zover niet vergoed door de zorgverzekeraar of andere instantie.

Kosten

  • Kennismakingsgesprek ca. 30 minuten: geheel kosteloos en vrijblijvend
  • Therapiesessie 60 minuten (standaard): €80,-

Kind en Beweging