Hulp voor de ouders

Na het anamnesegesprek kan blijken dat niet zozeer het kind, als wel de ouders een hulpvraag hebben.  Soms is het voldoende om het hart te luchten, soms is er meer nodig.
We onderzoeken samen welke vragen je kind met zijn gedrag stelt en hoe je daar als opvoeder mee omgaat.
We werken aan de hand van voorbeelden uit het leven van alledag. Dat kan door hier samen over in gesprek te gaan, maar ook door zelf ervaringen op te doen. Hierbij maken we zo nodig gebruik van creatieve middelen of bewegingssituaties.
We werken aan herstel van het vertrouwen, in jezelf als opvoeder, in je kind als een zich ontwikkelend wezen.

Kind en Beweging

Klik op de foto's voor een uitvergroting

Kind en Beweging
Kind en Beweging
Kind en Beweging
Kind en Beweging
Kind en Beweging
Kind en Beweging