Hulp voor de ouders

Na het anamnesegesprek kan blijken dat niet zozeer het kind, als wel de ouders een hulpvraag hebben. Soms is het voldoende om het hart te luchten, soms is er meer nodig. Ik onderzoek welke vragen uw kind met zijn gedrag stelt en hoe je daar als opvoeder mee omgaat. Daarvoor werk ik aan de hand van voorbeelden uit het dagelijks leven. Dat kan door hier samen over in gesprek te gaan, maar ook door zelf ervaringen op te doen. Hierbij maak ik zo nodig gebruik van creatieve middelen of bewegingssituaties. Er wordt gewerkt aan herstel van het vertrouwen in jezelf als opvoeder en je ontwikkelende kind.

Kind en Beweging