Hoe ga ik te werk?

 

Aanmelden

Na een doorverwijzing  of op eigen initiatief zoeken ouders contact. De aanmelding verloopt via het contactformulier op deze website. Een kort kennismakingsgesprek en informatie kan telefonisch op maandag & donderdag tussen 9.00 en 11.00 uur en op woensdag van 12.00 tot 14.00 uur. Buiten deze tijden kunt u een voicemailbericht inspreken met het verzoek om teruggebeld te worden. Afmeldingen van afspraken kunnen per mail of app. Indien afspraken niet worden afgemeld worden de kosten in rekening gebracht, zie kosten en vergoedingen.

Intakegesprek

Na de aanmelding worden beide ouders uitgenodigd voor een intake/kennismakingsgesprek. In dit gesprek maken de ouders hun zorgen kenbaar en vertellen over de ontwikkeling en levensloop van hun kind. Naar aanleiding van dit gesprek kijken we samen welke hulp nodig is.

Hulp voor het kind:

  • Psychomotorisch Onderzoek
  • Advies
  • Behandeling

 Betrokkenheid ouders/verzorgers:

Na 3 á 4 onderzoeks sessies is er een oudergesprek waarin de observaties en het behandelplan wordt besproken. Ouders/verzorgers kunnen dan toestemming geven voor de behandeling.

Na een behandelperiode van gemiddeld 10 weken is er een evaluatiegesprek met ouders. In dit gesprek kan worden gevraagd te participeren in ouder-kind samenspel sessies.

 Zodra er zicht is op de afronding van de therapie is er een eindevaluatie.

Kind en Beweging