Hoe gaan we te werk?

  • Intake

Na een doorverwijzing  of op eigen initiatief zoeken ouders contact. Het eerste contact verloopt meestal telefonisch. Een kort kennismakingsgesprek hoort ook tot de mogelijkheid.Vervolgens maken we een afspraak voor een:

  • Anamnese- of levensloopgesprek

Voor dit gesprek nodigen we beide ouders uit. In dit gesprek maken de ouders hun zorgen kenbaar en vertellen over de ontwikkeling en levensloop van hun kind. We vragen de ouders om foto's van hun kind mee te nemen die het levensverhaal onderstrepen.

  • Naar aanleiding van dit gesprek kijken we samen welke hulp nodig is: hulp voor het kind of hulp voor de ouders

Hulp voor het kind:

  • Psychomotorisch Onderzoek
  • Advies
  • Behandeling

Hulp voor de ouders:

  • Welke vragen stelt je kind met zijn gedrag
  • Hoe kun je daar als ouders mee omgaan
  • Observeren in de thuissituatie hoort tot de mogelijkheden                                 

 

Kind en Beweging

Klik op de foto's voor een uitvergroting

Kind en Beweging
Kind en Beweging
Kind en Beweging
Kind en Beweging
Kind en Beweging
Kind en Beweging